Świat, który słyszę. II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/150/2016)

SLYSZE
Uroczystym koncertem galowym, który odbył się 14 lipca 2016 r. w  sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zakończył się II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i  Dorosłych z  Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. To autorski projekt prof. Henryka Skarżyńskiego i  pomysł na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych uratowanych dzięki postępowi w  nauce i  medycynie. Organizatorem Festiwalu był Instytut Fizjologii i  Patologii Słuchu przy wsparciu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i  Instytutu Narządu Zmysłów. Festiwal został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.

Nagroda za spełnianie dziecięcych marzeń
Podczas koncertu galowego II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i  Dorosłych z  Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” Rzecznik Praw Dziecka, minister Marek Michalak, wyróżnił prof.  Henryka Skarżyńskiego Odznaką Honorową za  Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Wirtuozi z implantem. Wywiad z prof. Ryszardem Zimakiem
Kilka godzin trwały przesłuchania uczestników Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Każdy z  kandydatów miał dwie, trzy minuty na zaprezentowanie przygotowanego utworu 17-osobowemu jury, w  skład którego wchodzili znani muzycy i artyści. Dla  niektórych kandydatów był to pierwszy w  życiu występ przed tak  znakomitym gronem ludzi sceny i  estrady, a dla jurorów – unikalna okazja podziwiania ludzi, których ograniczenia związane z  zaburzeniami słuchu nie zniechęciły do uprawiania muzyki. Dzięki swojemu uporowi i ciężkiej pracy osiągnęli poziom, którym na etapie przesłuchań zaskoczyli jurorów, a  podczas koncertu – wymagającą publiczność. – Uczestnicy Festiwalu niemal bezbłędnie grali na najróżniejszych instrumentach. Ich występy pokazały, jak wielki postęp dokonał się w  leczeniu zaburzeń słuchu, podkreślał prof. Ryszard Zimak, przewodniczący jury, dzieląc się swoimi refleksjami po drugiej edycji „Ślimakowych Rytmów”.

Muzyka dla serca
Muzyki w  wykonaniu osób z  implantami słucham sercem nie uchem, powiedział Jacek Wójcicki, jeden z  członków jury Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”, po koncercie galowym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. O swoich wrażeniach z Festiwalu opowiedział w wywiadzie dla „Słyszę”.

Jak mózg odbiera muzykę przez implant? II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Implanty słuchowe i muzyka”
Po raz drugi odbyło się w  Kajetanach spotkanie wybitnych naukowców, klinicystów oraz pacjentów z  implantami, w  tym uczestników Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”. Doświadczenia użytkowników implantów są bezcenne dla naukowców, którzy pracują nad udoskonaleniem systemu implantów w taki sposób, aby umożliwiały one odbiór muzyki w sposób zbliżony do naturalnego.

Muzyka a medycyna
Jednym z  najważniejszych programów medycznych realizowanych w  Światowym Centrum Słuchu w  Kajetanach jest leczenie częściowej głuchoty. – Dzięki zachowywaniu po operacji wszczepienia implantu ślimakowego coraz większych resztek słuchowych i  połączeniu słuchu fizjologicznego ze słuchem elektrycznym możemy zapewnić pacjentom odbiór muzyki zbliżony do naturalnego – mówił podczas konferencji dr  hab.   n. med. Piotr Skarżyński, wolontariusz Instytutu Fizjologii i  Patologii Słuchu.

Mózgowe preludium
Naukowcy starają się zrozumieć, w  jaki sposób wyobraźnia słuchowa warunkuje talent muzyczny i  na ile ważna jest dla muzyka zdolność wyobrażenia sobie tego, co chce on zagrać lub zaśpiewać. O  zagadnieniach dotyczących związków między muzyką a  wyobraźnią mówił podczas konferencji naukowej w  Kajetanach prof. Włodzisław Duch, kierownik Laboratorium Neurokognitywnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Stymulujące dźwięki
Mózg aktywuje się podczas słuchania muzyki. Badania neuroobrazowe i  elektrofizjologiczne pokazują, że pod jej wpływem pobudzona zostaje nie tylko kora słuchowa, lecz także wiele innych jego obszarów. O  możliwościach wykorzystania muzyki do stymulowania mózgu, m.in. w  terapii i  rehabilitacji pacjentów z  demencją i  chorobą Alzheimera, mówił biocybernetyk prof.   dr  hab. inż. Andrzej Cichocki, kierujący zespołem badawczym w Brain Science Institute (RIKEN) w  Japonii.

Muzycy słyszą więcej
Nie tylko trening muzyczny, lecz także samo słuchanie muzyki powoduje zmiany w  układzie słuchowym. O  tym, jakie to są zmiany i  jak można je mierzyć w  sposób obiektywny, mówił podczas konferencji „Implanty słuchowe i  muzyka” prof. Stavros Hatzopoulos z  Uniwersytetu w  Ferrarze.

Czy muzyka poprawia pamięć?
Większość młodych ludzi, ucząc się, słucha muzyki. Czy muzyka pomaga czy przeszkadza w zapamiętywaniu informacji? Psychologowie przeprowadzili liczne badania dotyczące wpływu muzyki na funkcjonowanie poznawcze, czyli procesy związane z przetwarzaniem informacji przez układ nerwowy człowieka. O ich wynikach mówiła podczas konferencji „implanty słuchowe i muzyka” prof. Ewa Czerniawska, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Implant w uchu melomana
Obecnie badania naukowe w  dziedzinie implantów ślimakowych koncentrują się na poprawie jakości i  estetyki przekazywanego przez nie dźwięku. To szansa dla osób, które za ich pomocą chcą delektować się muzyką. O  czynnikach warunkujących poprawę percepcji muzyki u  użytkowników implantów, mówił podczas konferencji w Kajetanach dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Wakacyjne badania słuchu
W  każdy weekend wakacji, przed koncertem organizowanym w ramach „Lata z Radiem”, specjaliści z  Instytutu Fizjologii i  Patologii Słuchu wykonywali bezpłatne badania przesiewowe słuchu. W  16 miastach i  miasteczkach Polski skorzystało z  nich ponad 2 tys. osób.

Usłysz dobre dźwięki!
To hasło kampanii społecznej, jaką latem przeprowadziła na Wybrzeżu Filharmonia im. M. Karłowicza w  Szczecinie. W  ramach tej kampanii specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wykonali badania słuchu w  trzech nadmorskich miastach – Kołobrzegu, Międzyzdrojach oraz Szczecinie.

Jak wybierać słuchawki?
Nawet najpiękniejsze utwory muzyczne, słuchane zbyt głośno, stają się hałasem, który może uszkodzić słuch. Instytut Fizjologii i  Patologii Słuchu korzysta z  każdej okazji, aby o  tym przypominać, i  uczy, jak słuchać muzyki w  sposób bezpieczny dla uszu. Tym razem podpowiadamy, jak wybierać słuchawki, aby cieszyć się czystym dźwiękiem bez szkody dla słuchu.