Lekcja zdrowego śpiewu

Dr hab. Agata Szkiełkowska wykonuje badanie endoskopowe. Na podstawie obrazu krtani ocenia możliwości głosowe pacjentki.

Dr hab. Agata Szkiełkowska wykonuje badanie endoskopowe. Na podstawie obrazu krtani ocenia możliwości głosowe pacjentki.

Osoby, w przypadku których głos jest narzędziem pracy, muszą o niego dbać w sposób szczególny. Nie tylko przestrzegać uniwersalnych zasad higieny głosu, która jest istotnym elementem higieny życia, lecz także używać go we właściwy sposób, podkreślano podczas konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jak ocenia się możliwości głosowe wokalistów i artystów oraz leczy u nich zaburzenia głosu, wyjaśnia dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w profesjonalnej opiece nad głosem, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i adiunkt w Katedrze Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Słyszę: W jaki sposób lekarz foniatra może ocenić potencjał, jaki tkwi w głosie wokalisty czy artysty?
Dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska: Lekarz audiolog-foniatra może ocenić możliwości głosowe podczas badania traktu głosowego – wszystkich struktur istotnych dla powstawania głosu. Emisja głosu zaczyna się w układzie oddechowym, gdzie wytwarza się strumień powietrza wydechowego o odpowiednim ciśnieniu. Strumień ten trafia do krtani, gdzie powstaje ton krtaniowy. Ostatecznie w przestrzeniach artykulacyjno-rezonansowych kształtuje się barwa głosu (oraz tworzą głoski mowy). Aby ocenić możliwości wokalne artysty, trzeba więc ocenić krtań, która pełni funkcję generatora dźwięku, oraz anatomię pozostałych struktur. Można to zrobić podczas badania endoskopowego. Przez jamę nosową wprowadzamy giętki fiberoskop wyposażony w kamerę, dzięki której możemy obserwować na monitorze, jak wygląda trakt głosowy oraz jak pracują poszczególne jego struktury podczas różnych zadań głosowych, np. śpiewu. Zwracamy uwagę na czynność mięśni zaangażowanych w tworzenie głosu, bardziej i mniej subtelne zmiany w strukturach narządu artykulacyjnego. To wszystko wiele mówi nam o predyspozycjach głosowych artysty – możemy stwierdzić, jaki głos może on wydobyć z siebie, mając takie a nie inne warunki anatomiczne. Możemy nawet sprecyzować, czy mamy do czynienia z krtanią altową, sopranową, czy może na przykład mezzosopranową.
Ostatecznej oceny możliwości głosowych można dokonać w czasie testu wokalnego, podczas którego śpiewak, artysta prezentuje swoją skalę głosu w obecności eksperta z doświadczeniem wokalnym, znającego już wyniki badania lekarskiego. Nie powinno się śpiewać repertuaru sopranowego, mając np. krtań altową, ponieważ narażamy ją na nadmierne przeciążenia.

S.: Kandydaci na studia wokalne są poddawani ocenie lekarskiej?
A.S.: Tak. Wszyscy kandydaci przechodzą tzw. badania wstępne, podczas których lekarz ocenia budowę i funkcję krtani, długość i szerokość fałdów głosowych i otaczających je struktur, a także budowę i działanie narządu artykulacyjnego, w tym m.in ukształtowanie podniebienia twardego. Taka ocena jest niezwykle ważna – daje bowiem informację, czy kandydat ma warunki anatomiczne umożliwiające mu w przyszłości wykonywanie wymarzonego zawodu. Chcę jednak zaznaczyć, że podczas wstępnych badań nie oceniamy, czy głos jest ładny czy brzydki! Młody człowiek jest dopiero na początku swojej kariery, przed nim wiele lat studiów, których celem jest wyeliminowanie niedoskonałości wychwyconych na początku kształcenia. Ograniczamy się tylko do oceny predyspozycji głosowych kandydatów!


Więcej w wydaniu maj/czerwiec 3/143/2015
http://slysze.ifps.org.pl/jak-spiewac-zdrowo-profesjonalna-opieka-nad-glosem-artystow-slysze-nr-majczerwiec-31432015/

KUP TERAZ
http://www.ifps.org.pl/web/wydawnictwa/isklep.php