Przerwana cisza (Słyszę nr listopad/grudzień 6/152/2016)

Słyszę nr listopad/grudzień 6/152/2016

Spektakl w Filharmonii Narodowej w Warszawie z udziałem artystów i pacjentów Instytutu zakończył przypadające na rok 2016 obchody dwóch jubileuszy: 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Spektakl, zrealizowany według pomysłu i w reżyserii prof. Henryka Skarżyńskiego przy współpracy Barbary Kaczyńskiej, przypominał historię Instytutu oraz 25-letni dorobek Profesora i jego zespołu. Był też próbą ukazania emocji towarzyszących osobom, które dzięki postępowi w medycynie wracają do świata dźwięków. Emocje te, z wielką empatią, opisał sam prof. Henryk Skarżyński. Muzykę do utworów Profesora skomponował prof. Krzesimir Dębski. W wielkiej gali jubileuszowej wzięło udział ponad tysiąc znakomitych gości.

Czytaj dalej...

Tyle radości ze słyszenia (Słyszę nr wrzesień/październik 5/151/2016)

Tyle radości ze słyszenia (Słyszę nr wrzesień/październik 5/151/2016)

Na drodze do świata dźwięków pacjent z implantem napotyka większe lub mniejsze problemy w codziennym życiu. Nawet jeśli osiąga po operacji dobre wyniki w testach sprawdzających czułość słuchu lub stopień rozumienia mowy, może zachowywać się tak, jakby wciąż był niesłyszący. Z powodu wady słuchu może czuć się wykluczony, nie przejawiając chęci do kontaktu z ludźmi. Wiedzę, jak pacjenci z implantem radzą sobie w swoim środowisku i jakie bariery napotykają w życiu codziennym, uznaje się dziś za kluczową na etapie wdrażania ich do normalnego życia. Tylko znając problemy pacjentów, także te psychologiczne, można im pomagać. Z tego względu w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej, prócz szczegółowych badań słuchu, wykonuje się także badania przy użyciu narzędzi psychometrycznych. To ankiety i kwestionariusze wypełniane przez pacjentów, których wyniki pozwalają na ocenę aktywności i zaangażowania pacjentów.

Czytaj dalej...

Świat, który słyszę. II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/150/2016)

Uroczystym koncertem galowym, który odbył się 14 lipca 2016 r. w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zakończył się II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. To autorski projekt prof. Henryka Skarżyńskiego i pomysł na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych uratowanych dzięki postępowi w nauce i medycynie. Organizatorem Festiwalu był Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przy wsparciu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Instytutu Narządu Zmysłów. Festiwal został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.

Czytaj dalej...

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (wydanie specjalne)

Beats of Cochlea a 2nd International Music Festival for Children, Youths and Adults with Hearing Disorders (wydanie specjalne)

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” to autorski projekt profesora Henryka Skarżyńskiego, który w 1992 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, a zarazem pomysł na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych uratowanych dzięki postępowi w nauce i medycynie.

Czytaj dalej...

Terapia genowa. Nowa nadzieja na leczenie niedosłuchu (Słyszę nr maj/czerwiec 3/149/2016)

Terapia genowa. Nowa nadzieja na leczenie niedosłuchu (Słyszę nr maj/czerwiec 3/149/2016)

„Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia” to temat konferencji, która odbyła się w Senacie 7 czerwca 2016 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz prof. Henryka Skarżyńskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN, wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i dyrektora IFPS. W konferencji tej wzięli udział politycy, wybitni polscy lekarze oraz dziennikarze. Debatę otworzył senator Waldemar Kraska, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, a jej moderatorami byli prof. Henryk Skarżyński oraz red. Mariusz Gujski.

Czytaj dalej...

Stymulacja słuchowa głosu (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/148/2016)

Stymulacja słuchowa głosu (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/148/2016)

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów zorganizowały wspólnie konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Rozpoczęła się ona 3 marca w Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu.

Czytaj dalej...

Dziecko niesłyszące i szczęśliwe (Słyszę nr styczeń/luty 1/147/2016)

Dziecko niesłyszące i szczęśliwe (Słyszę nr styczeń/luty 1/147/2016)

„Puls Medycyny” już po raz trzynasty ogłosił Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, a także po raz drugi Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. Prof. Henryk Skarżyński zajął w tym roku pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, natomiast Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł został wybrany przez ekspertów najbardziej wpływową osobą w polskiej ochronie zdrowia. Gala z tej okazji miała miejsce 18 stycznia 2016 r. w Hotelu Bristol.

Czytaj dalej...

20 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Słyszę wydanie specjalne 2016)

20 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Słyszę wydanie specjalne 2016)

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzi właśnie swoje 20-lecie. Nie ma w Polsce drugiego takiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Ten wielki sukces to efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu. 25 lat temu rozpoczął on przygotowania do wdrożenia w Polsce programu implantów ślimakowych, przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. „polską szkołę otochirurgii” w leczeniu częściowej głuchoty. Z jego inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie blisko 5 tys. użytkowników implantów. W Instytucie zrealizowano ok. 300 tys. procedur chirurgicznych. – Udało się osiągnąć naprawdę dużo. Postęp w medycynie jest jednak bardzo szybki, mamy więc przed sobą nowe wyzwania – mówi prof. Henryk Skarżyński w wywiadzie dla „Słyszę”.

Czytaj dalej...

Zdrowych Świąt! (Słyszę nr listopad/grudzień 6/146/2015)

Implant a słuch naturalny rozszerzenie kryteriów kwalifikacji

Prestiżowe czasopismo naukowe „International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology” opublikowało pracę prof. Henryka Skarżyńskiego, doc. Artura Lorensa, Beaty Dziendziel i doc. Piotra Skarżyńskiego pt. „Expanding pediatric cochlear implant candidacy: A case study of electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment”. W artykule tym zaproponowano rozszerzenie wskazań do wszczepienia implantu o grupę pacjentów z częściową głuchotą, którzy mają prawidłowy słuch co najmniej do 1500 Hz. Nową metodę leczenia określa się jako dopełnienie słuchu naturalnego (electronatural stimulation).

Czytaj dalej...

Nadwrażliwość słuchowa u dzieci (Słyszę nr wrzesień/październik 5/145/2015)

Dlaczego dzieci krzyczą? Nadwrażliwość słuchowa

Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości praktyczne i perspektywy to wiodący temat I Ogólnopolskiej Konferencji w Kołobrzegu, jaką Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowały wraz z Wielkopolskim Centrum Onkologii i Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi.

Czytaj dalej...